Particulier

Werkwijze

Bij ons op kantoor aangifte doen

Voor het maken van een afspraak, kunt u tijdens kantooruren bellen. Ook kunt u via onze contactpagina een bericht achterlaten, wij nemen dan binnen uiterlijk 1 werkdag contact met u op. Bezoek op kantoor is alleen mogelijk na het maken van een afspraak.

Aangifte op locatie

Wilt u uw aangifte b.v. liever thuis laten invullen? Dat kan. Wij komen bij u thuis en vullen uw aangifte voor u in. Daarna wordt uw aangifte bij ons op kantoor verder verwerkt en verstuurd.

Deze dienst heeft een aantal voordelen:

 • U heeft alle stukken bij de hand;
 • U hoeft uw huis niet uit.

Inkomstenbelasting

Communiceren met de Belastingdienst kan lastig zijn. U doet zelf aangifte, maar uw Belastingsituatie kan veranderd zijn. Wat zijn de actuele regels zodat u het best resultaat kunt behalen?

De meeste Nederlanders doen dit niet zelf en schakelen deskundige hulp in. Jan Fiscaal Belastingsadvies is een professionele organisatie die deze dienst aanbiedt. De Belastingwetten zijn bekend, evenals de mogelijkheden en de beperkingen. Uw aangifte word op een juiste, en voor u voordelige, wijze verzorgd. U kunt vaste prijzen verwachten, ook als uw aangifte complexer is dan gebruikelijk. Bij problemen met de Belastingdienst kunt u altijd op ons rekenen omdat wij het gehele jaar met dit vak bezig zijn en ook bereikbaar.

Advies

Bij Jan Fiscaal Belastingadvies kunt u voor alles wat met fiscaliteiten te maken heeft terecht. Van een aangifte tot een fiscaal voordelige oplossing voor een gouden handdruk tot een verzoek om kwijtschelding. Onze medewerkers van beschikken over de kennis en ervaring om deze verantwoordelijke advieswerkzaamheden uit te voeren. Zij kennen alle aspecten van de Belastingwetgeving en weten invulling aan uw behoeften te geven.

Tarieven

Basisadviestarief vanaf € 80,- per uur ex. BTW. Gelet op de complexiteit van de zaak kan soms een hoger tarief aan u worden geoffreerd. Hoe de tariefstelling ook moge zijn, u kunt altijd rekenen op een prijsopgave vooraf. U komt niet voor verrassingen te staan.

Bezwaar & beroep

Soms bent u het niet eens met een beslissing van de inspecteur. Dan moet u bezwaar maken. De bezwaarprocedure is een recht van iedere belastingplichtige. Het is geen eenvoudige procedure. Er zijn veel spelregels waar u aan moet denken. U moet op tijd zijn, u moet aangeven waar u het niet mee eens bent. En het belangrijkste is dat u kennis dient te hebben van de wet en jurisprudentie. De inspecteur zal u deze niet uit zichzelf geven als het in zijn nadeel is.

Wat ook van groot belang is dat de burger het recht heeft om gehoord te mogen worden. Dat horen moet worden gedaan door een andere ambtenaar dan de ambtenaar die het besluit heeft genomen. Het is van belang dat de burger van dit recht gebruik maakt. Want een inspecteur maakt ook fouten. Met een bezwaar bent u in de gelegenheid om de zaak weer recht te trekken.

Jan Fiscaal kiest altijd de zijde van de belastingplichtige, mits verantwoord, als het gaat om een bezwaar. Daar hebben wij ervaring mee. En als het niet anders kan gaan wij voor u naar de Belastingrechter.

Spoedgevallen & achterstand

De hoge stapel blauwe enveloppen ligt onder het stof in een hoekje van de kast. U kijkt er telkens stiekem even naar. Een koude rilling loopt langs uw ruggengraat. De Belastingdienst blijft ze sturen die blauwe enveloppen. Als u achterstanden heeft, lopen de bedragen snel op. En als het doorloopt komt er uiteindelijk een levende envelop, de deurwaarder die beslag komt leggen.

Vervelende zaken, die het leven er niet vrolijker op maken. Wij bieden uitkomst. Onze ervaren fiscaal consulent kent de weg, in uw dossier en bij de Belastingdienst. Hij schept duidelijkheid in de donkere belastingsituatie, en neemt de stapel enveloppen van u over. Wij geven u een plan van aanpak en zorgen vanaf het moment waarop u ons opdracht geeft voor het vervolg.

Klaarleggen/Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort of id-kaart);
 • Aangiftebrief van de Belastingdienst (niet altijd noodzakelijk);
 • Jaaropgave(n) van u zelf en uw eventuele partner;
 • Alle papieren m.b.t uw ziektekosten;
 • Overzicht van betaalde- of ontvangen alimentatie;
 • Afschrift van de ontvangen Voorlopige Teruggaaf;
 • Overzicht van betaalde lijfrentepremies;
 • Overzicht van spaartegoeden;
 • Laatste dagafschriften van uw giro- of bankrekening.
 • Digid-D code ( met eenmalige machtingscode )

Als woningbezitter dient u de volgende stukken extra klaar te leggen/mee te nemen:

 • Fiscale jaaropgave van de door u betaalde hypotheekrente;
 • WOZ beschikking van de gemeente van voorgaande belastingjaar;
 • Eventuele nota van afrekening bij notaris;
 • Overige papieren aangaande evt. verkoop/koop in verband met de Bijleenregeling.

Contactgegevens

Jan Fiscaal Belastingadvies

T : 013-8501557

M: 06-82138295

info@janfiscaal.nl

KvK.        17216942
BTW Nr.  0754.54.646.B03

Becon  519.224

Kantooruren

Ma. t/m Vr. : 09:00 – 20:00
Zat. : 09:00 – 12:00

 

Nieuws